Məlumat

Landşaft dizaynı ticarət məktəbi

Landşaft dizaynı ticarət məktəbiWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Landşaft dizaynı ticarət məktəbi məzun

Landşaft dizaynı ticarəti məktəbi məzunu və ya landşaft memarlığı tələbəsi artıq peşəkar landşaft dizayneri kimi bilik, bacarıq və təcrübəsini tətbiq etmək iqtidarındadır. Ticarət məktəblərində landşaft dizaynı tələbələrinin əksəriyyəti, ümumiyyətlə, 4 illik təhsil kursu olan əsas proqrama daxil olurlar. Əgər siz landşaft memarlığı məktəbini bitirirsinizsə, saytın dizaynı, landşaft müqaviləsi, icma planlaması və konsaltinq və tarixi qorunma da daxil olmaqla, geniş karyera seçimləri üçün sizə lazım olan məlumatları təmin edəcək proqram seçməlisiniz.

Landşaft dizaynı ticarət məktəbi məzunları üçün adətən mövcud olan landşaft memarlığı proqramlarına aşağıdakılar daxildir:

Landşaft Memarlığı: Bu proqramlar tələbələrə ekologiya, şəhərsalma, landşaft tarixi və nəzəriyyəsi prinsiplərini və dizayn prosesini sahənin planlaşdırılmasından bağ və evin abadlaşdırılmasına qədər peşənin bütün aspektlərinə tətbiq etməyi öyrədir. Bu sahədə tələbələr landşaft memarlığı, park və istirahət, landşaft tikintisi, ekoloji dizayn və landşaft konsaltinqi daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşa bilərlər.

Qoruma Landşaft Arxitekturası: 3 illik proqramı olan bu proqram növü bağların, parkların və digər təbii və mədəni ərazilərin planlaşdırılması və dizaynına diqqət yetirir, eyni zamanda ərazinin təhlili, təbii və mədəni resursların idarə edilməsi və icma inkişafı ilə inteqrasiya edir. .

Bağ Dizaynı: Bu proqramlar bağların planlaşdırılması və dizaynında biliklərin əsasını təmin edən bağ dizaynına diqqət yetirir.Bu proqramdakı tələbələr bitki və ya landşaft memarlığı sahəsində ixtisaslaşa bilsələr də, əksər dizayn proqramları hər ikisində möhkəm təhsil verir.

Landşaft Memarlığının Tarixi: Bir çox landşaft dizayn proqramları tələbələrə landşaft tarixi və mədəni landşaftlar haqqında ümumi məlumat verir, tələbələrə zamanla bitkilərin insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyini başa düşməyə kömək edir. Bu, peşənin getdikcə daha vacib bir cəhətidir və peşəkar landşaft dizaynerinin bilik bazasının əsas hissəsidir.

Bağ mərkəzinin idarə edilməsi: Landşaft dizaynı tələbələri tez-tez bağ mərkəzləri və abadlıq əməliyyatlarının menecerləri kimi işə götürülürlər. Bu halda tələbələr müştərilərin tələbləri ilə landşaft əməliyyatını idarə etmək və işçi heyəti ilə təmin etmək tələblərini tarazlaşdıra bilməlidirlər.

Landşaftın İdarə Edilməsi: Landşaft menecmenti landşaft peşəsindən tutmuş şəxsi, ictimai və institusional landşaftların dizaynına, quraşdırılmasına, idarə olunmasına, saxlanmasına və saxlanmasına qədər bilik və nəzəriyyənin praktiki tətbiqidir. Bu peşəkar sahə landşaftda təbii və mədəni sərvətlərin davamlı idarə olunmasına və həmin resursların qorunmasına diqqət yetirir. Bu sahədə tələbələr adətən landşaft memarları və ya landşaft və bağçılıq məsləhətçiləri kimi işə götürülürlər.

Ətraf Mühitin Dizaynı: Bir çox landşaft dizaynı proqramları ətraf mühitin fiziki, bioloji və iqtisadi aspektləri və landşaftların bu təsirlərə necə cavab verməsi ilə bağlı yaxşı əsas verir. Ətraf mühit dizaynı tələbələri çox vaxt parklar, yaşıllıq zolaqları, idman qurğuları və qolf sahələri kimi ictimai obyektlərin və yaşıl sahələrin layihələndirilməsi üçün istifadə olunur.

Landşaft menecmenti: Landşaft idarəçiliyi peşəsi özəl, ictimai və institusional landşaftların dizaynı, quraşdırılması, idarə edilməsi və saxlanması üçün bilik və nəzəriyyənin praktiki tətbiqinə diqqət yetirir.Bir çox landşaft idarəetmə proqramları landşaftda təbii və mədəni resursların davamlı idarə olunmasına yönəlmişdir. Landşaft idarəçiliyi proqramları tələbələr üçün landşaft memarlarından tutmuş təbii resursların menecerlərinə, qolf sahəsi və park menecerlərinə qədər müxtəlif karyera variantları təklif edir. Bir çox tələbə karyera seçimi kimi landşaftın idarə edilməsində ixtisaslaşır, baxmayaraq ki, bəzi tələbələr peşədə bir çox sahəni davam etdirməyi seçərək daha ümumi bir yanaşma tətbiq edirlər.

Landşaft Memarlığı: Bu proqramlar landşaft dizaynı, şəhər dizaynı və icma planlaması da daxil olmaqla peşənin bütün aspektlərinin öyrənilməsinə və tətbiqinə yönəlmişdir. Landşaft memarlığı proqramları adətən tələbələrdən təbii, tikilmiş və sosial mühitlər və onların bir-birinə necə uyğun olduğunu öyrənməyi tələb edir. Bəzi proqramlar tikinti təcrübəsini və dizaynını öyrədir, digərləri isə peşəyə daha geniş yanaşma təklif edir. Landşaft memarlığı tələbələri tikinti sənayesində və ya ictimai yerlərin, o cümlədən parkların, məktəblərin və icma planlaşdırma layihələrinin dizayneri kimi işə götürülə bilər.

Landşaft Memarlığı: Bu proqramlar ictimai və özəl landşaftların dizaynı və idarə olunmasına yönəlmişdir. Landşaft memarlığı tələbələri parklar və istirahət, şəhər dizaynı və landşaft memarlığı da daxil olmaqla bir çox ixtisaslaşdırılmış karyera qura bilərlər. Landşaft memarlığı tələbələri adətən güclü məsuliyyət hissi və ətraf mühit şüuruna malikdirlər.

Əlaqədar sahələr

Şəhər Meşə Təsərrüfatı: Bir çox landşaft memarlığı proqramları həmçinin ictimai yerlərdə ağacların, kolların və digər bitki örtüyünün davamlı idarə edilməsinə və bərpasına yönəlmiş şəhər meşə təsərrüfatı kursunu da əhatə edir.

Nəzəriyyələr və anlayışlar

Ekoloji dizayn

Ətraf Mühitin Dizaynı: Ətraf mühit dizaynı peşəsi insan mühitini anlamaq və qorumaq istəyindən irəli gəlir.Ətraf mühit dizaynerləri "inşa edilmiş ətraf mühitin mühafizəçiləri" adlanır. Ekoloji dizayn fiziki mühitin qorunmasına və qayğısına diqqət yetirir və təbii proseslərin nəzərə alınmasını vurğulayır. Landşaft dizaynerləri gözəl, xoş və ekoloji cəhətdən dayanıqlı landşaftların inkişafı üçün torpaqdan ən yaxşı istifadəni və sayt planlamasını müəyyən etmək üçün sayt təhlilindən istifadə edirlər.

Dizayn: Landşaft dizaynı bir neçə dizayn sahəsi ilə də üst-üstə düşür: vizual, qrafik, interyer və sənaye dizaynı. Landşaft dizaynının öyrənilməsi psixologiya, antropologiya, fizika, meteorologiya və hidrologiya ilə də üst-üstə düşür. Landşaft dizaynerləri üçün bu fənlərin bir çoxu təbiətin öyrənilməsi və insan münasibətləri ilə əlaqədardır.

Estetik: Landşaft dizaynı sənətlə bir qədər üst-üstə düşür, çünki bir çox landşaft dizayneri rəssamdır. Onlar rəssamlıq, heykəltəraşlıq və qrafik dizayn da daxil olmaqla müxtəlif sənət növlərini birləşdirə bilər. Landşaft memarları saytın estetik cəlbediciliyini artırmaq məqsədi daşıyan bir yanaşma tətbiq edə bilər və ya daha faydalı bir yanaşmaya diqqət yetirməyi seçə bilər.

Landşaft: Landşaft dizaynı gözəllik yaratmağı hədəfləsə də, dizayn daha faydalı ola bilər, müəyyən bir məqsəd üçün landşaft dizaynı (məsələn, kənd təsərrüfatı və ya müdafiə). Bu sahə memarlıq və saytın planlaşdırılması ilə üst-üstə düşür.

Şəhər dizaynı

Şəhər Dizaynı: Şəhər Dizaynı parkların, ictimai məkanların və ağacların birləşdirilməsi kimi "Landşaft" kimi təsvir edilə bilən bir çox mövzu və prosesləri özündə birləşdirir.

Landşaft memarlığı: Bu proseslərin bir çoxu "şəhər dizaynı" prosesi ilə üst-üstə düşdüyündən, landşaft memarı şəhər planlaşdırmasında iş tapa bilər. Şəhər planlaşdırıcıları və landşaft memarları şəhər yaşıllaşdırma layihələri və şəhər parkının inkişafı layihələrində əməkdaşlıq edirlər.

Landşaft memarlığı

Landşaft Memarlığı: Landşaft memarlarının istifadə etdiyi bəzi proseslər landşaft baxım formaları kimi görünə bilər.Sahə şəhər və şəhərətrafı landşaftların dizaynını, idarə edilməsini və mühafizəsini əhatə edir. Landşaft memarları icmanı əks etdirən mənzərələri yarada, saxlaya və bərpa edə bilər.

Landşaft planlaması: Landşaft memarlarının təqdim etdiyi bəzi xidmətlər planlaşdırıcıların xidmətləri ilə üst-üstə düşür. Bu sahəyə “Landşaft Şəhər Dizaynı” prosesi daxildir.

Landşaft baxımı

Landşaft baxımı estetikdən daha çox fənlərarası prosesdir. Landşaft baxımının bir çox elementləri tikintinin idarə edilməsi və şəhərsalma ilə üst-üstə düşür, o cümlədən ərazinin planlaşdırılması və topoqrafiyası, təsnifat və sıxlaşdırma, tikinti maşınları və avadanlıqları və sahənin kommunal mühəndisliyi. Landşaft baxımına torpaq və suyun qorunması, eroziyaya qarşı mübarizə və alaq otlarının idarə edilməsi daxildir. O, parklar, cığırlar və açıq sahə kimi bəzi istirahət formalarını əhatə edir, eyni zamanda tikinti idarəçiliyi ilə, bəziləri isə memarlıq ilə üst-üstə düşür. Landşaft baxım mühəndisi və landşaft memarı həm landşaft üzrə peşəkardırlar.

Həmçinin bax